Kontaktuppgifter

Kontakta oss för mer information på telefon 073-685 28 69, eller på mail: mail.bidmag@gmail.com

 

Exempel på hur anbudsabete tillsammans med oss kan fungera

Beslutspunkter (BP)

BP 1 Kvalificering:

Beskrivning av objektet

Omfattning/avgränsningar

Lämpligt objekt?

  • Volym
  • Ekonomi

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Risker

Beslut:

Gå vidare, Ja eller Nej

BP 2 Anbudsgenomgång

Genomgång av dokument

Omfattning

  • Personal
  • Utrustning
  • Ekonomi

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Risker

Beslut:

Lämna in, Ja eller Nej

BP 3 Avtalsgenomgång

Genomgång av avtalstext

Avstämning mot företagspolicy

 

Juridik

  • Risker

Ekonomi

  • Risker

Beslut:

Skriva på, Ja eller Nej