Dokument

Under denna flik finns dokument som förtydligar och visar exempel på hur ett samarbete med BID mag kan fungera. Du kan öppna dokumenten direkt genom att västerklicka på dem, eller spara dem genom att högerklicka och välja Spara som.

Informationsbladet ger en översiktlig bild av vårt erbjudande

Informationsblad BID mag

 Uppdragsavtalet är ett exempel på hur ett avtal med BID mag kan se ut

Exempel på uppdragsavtal

 Sekretessavtalet fylls i och signeras för varje uppdrag, för att garantera att inga konfidentiella uppgifter hamnar i orätta händer

Mall sekretessavtal

 

Exempel på hur anbudsabete tillsammans med oss kan fungera

Beslutspunkter (BP)

BP 1 Kvalificering:

Beskrivning av objektet

Omfattning/avgränsningar

Lämpligt objekt?

  • Volym
  • Ekonomi

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Risker

Beslut:

Gå vidare, Ja eller Nej

BP 2 Anbudsgenomgång

Genomgång av dokument

Omfattning

  • Personal
  • Utrustning
  • Ekonomi

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Risker

Beslut:

Lämna in, Ja eller Nej

BP 3 Avtalsgenomgång

Genomgång av avtalstext

Avstämning mot företagspolicy

 

Juridik

  • Risker

Ekonomi

  • Risker

Beslut:

Skriva på, Ja eller Nej