Dokument

Under denna flik finns dokument som förtydligar och visar exempel på hur ett samarbete med BID mag kan fungera. Du kan öppna dokumenten direkt genom att västerklicka på dem, eller spara dem genom att högerklicka och välja Spara som.

Informationsbladet ger en översiktlig bild av vårt erbjudande

Informationsblad BID mag

 Uppdragsavtalet är ett exempel på hur ett avtal med BID mag kan se ut

Exempel på uppdragsavtal

 Sekretessavtalet fylls i och signeras för varje uppdrag, för att garantera att inga konfidentiella uppgifter hamnar i orätta händer

Mall sekretessavtal

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)