BID mag Proffesionell anbudshjälp

 

Varje år tecknas 20 000 nya avtal genom upphandlingar i Sverige, till ett värde av cirka 800 miljarder kronor. Många företag avstår helt eller delvis från att lämna anbud på dessa upphandlingar. Det kan bero på att man inte tror sig ha någon chans att vinna dem, att man tycker de formella kraven är orimliga/obegripliga, eller att det skulle ta alltför mycket tid från det ordinarie arbetet.

BID mag Anbudshjälp utgör det perfekta komplementet för företag som antingen vill börja lämna anbud på offentliga upphandlingar, som har lämnat anbud men av olika orsaker inte har lyckats, eller som redan lämnar anbud men tycker att den formella delen i anbudsarbetet tar alldeles för lång tid.

BID mag erbjuder tjänster allt ifrån att vara till hjälp och stöd i valda delar i anbudsarbetet, till totalåtagande hela vägen från att bevaka annonser för nya upphandlingar, hjälp med att skriva och lämna in anbud samt följa upp dem.

Delåtaganden kan till exempel vara att se över och komplettera de dokument och handlingar som behöver bifogas anbuden, se över rutiner och policys som behöver finnas på plats, rent skrivarbete, juridisk tolkning mm.

BID mag hjälper dig också gärna med överprövning av upphandlingar, där du upplever att allt inte har gått rätt till, att ditt anbud har blivit felaktigt bedömt och att du därmed har lidit skada av detta. BID mag sköter då kontakten med de domstolar man anmäler upphandlingen till, antingen tillsammans med dig, eller så sköter vi ärendet helt och hållet tills resultatet meddelas.

BID mag har också som specialitet att hjälpa till med att beskriva ditt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdget etc. Om du inte har ett sådant system, kan vi hjälpa till att upprätta ett sådant från scratch, inklusive alla erforderliga texter, blanketter och allt som ska ingå i ett certifierbart ledningssystem.

Du kan alltid få ett fast pris på det uppdrag du är intresserad av. Hör bara av dig och berätta vad det är du vill ha hjälp med, så har du ett prissatt förslag senast nästa arbetsdag.

Givetvis sker allt vårt arbete under fullständig sekretess och ett sekretessavtal upprättas för varje enskilt uppdrag. Exempel på ett sådant sekretessavtal hittar du under fliken Dokument.

Tveka inte att kontakta oss via något av alternativen på kontaktsidan!

Lämna gärna en kommentar på kontaktsidan, så att vi med din hjälp kan bli bättre!

 

Exempel på hur anbudsabete tillsammans med oss kan fungera

Beslutspunkter (BP)

BP 1 Kvalificering:

Beskrivning av objektet

Omfattning/avgränsningar

Lämpligt objekt?

  • Volym
  • Ekonomi

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Risker

Beslut:

Gå vidare, Ja eller Nej

BP 2 Anbudsgenomgång

Genomgång av dokument

Omfattning

  • Personal
  • Utrustning
  • Ekonomi

Positiva faktorer

Negativa faktorer

Risker

Beslut:

Lämna in, Ja eller Nej

BP 3 Avtalsgenomgång

Genomgång av avtalstext

Avstämning mot företagspolicy

 

Juridik

  • Risker

Ekonomi

  • Risker

Beslut:

Skriva på, Ja eller Nej