BID mag Proffesionell anbudshjälp

Varje år tecknas mer än 20 000 nya avtal genom offentliga upphandlingar i Sverige, till ett värde av mer än 800 miljarder kronor. Många företag avstår helt eller delvis från att lämna anbud på dessa upphandlingar. Det kan bero på att man inte tror sig ha någon chans att vinna dem, att man tycker de formella kraven är orimliga/obegripliga, eller att det skulle ta alltför mycket tid från det ordinarie arbetet.

Visste du att 20 - 25% av alla anbud i offentliga upphandlingar förkastas på grund av slarv eller okunskap vid anbudsskrivandet?

Låt oss på BID mag Anbudshjälp hjälpa dig med dina anbud! 

Vi på BID mag Anbudshjälp vet hur man undviker att bli diskvalificerad och hur du kan öka chansen för att lämna ett vinnande anbud.

Vår ägare och VD Göran Danielsson har arbetat inom LOU sedan 1997, främst som BID manager, bland annat på Banverket Telenät, Bredbandsbolaget, Skanska, NCC, Flextronics, Relacom och sedan 2012 som ägare, VD, BID manager, rådgivare och lärare på BiD mag Anbudshjälp. Göran arbetar även som rådgivare och rättsligt stöd vid överprövningar samt med upprättande och revision av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet mm.

Anbudsarbete

Vi på BID mag Anbudshjälp erbjuder hjälp med följande moment:

 • Hitta relevanta upphandlingar
 • Göra affärsmässiga analyser av upphandlingar för att utröna om det är möjligt och passande för dig att delta i dem
 • Översyn och komplettering av befintlig dokumentation
 • Skriva anbud och/eller leda hela anbudsprocessen
 • Granska anbud före anbudsinlämning
 • Ge tips och råd inför en anbudsinlämning
 • Ge tips och råd efter tilldelningsbeslut
 • Assistans vid anbuds- och avtalsförhandling
 • Uppföljning för erfarenhetsåterföring
 • Stöd inför och vid eventuell överprövning
 • Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet etc. hjälp med översyn och framtagning

Överprövning

BID mag Anbudshjälp kan hjälpa dig med överprövning av upphandlingar, där du upplever att allt inte har gått rätt till, att ditt anbud har blivit felaktigt bedömt och att du därmed har lidit skada av detta. BID mag Anbudshjälp sköter då kontakten med de domstolar man anmäler upphandlingen till, antingen tillsammans med dig, eller så sköter vi ärendet helt och hållet tills resultatet meddelas.

Utredning/bedömning

 • BID mag Anbudshjälp kan hjälpa dig att avgöra om upphandlaren har utvärderat och fattat beslut i enlighet med förfrågningsunderlaget och Lagen om Offentlig Upphandling samt kontrollera att det vinnande anbudet är formellt riktigt.
 • Om vi kommer fram till att upphandlingen inte har gått rätt till, kan BID mag Anbudshjälp bedöma chansen till framgång vid en överprövning, ge juridiska råd och även biträda er i förvaltningsrätten om ni väljer att överpröva.

Upprättande av skrivelser

 • BID mag Anbudshjälp kan hjälpa er att skriva ansökningar och eventuella efterföljande yttranden till relevanta och berörda rättsinstanser.

Ledningssystem

Vi på BID mag Anbudshjälp är också specialister på att hjälpa till med att beskriva ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet etc. Om du inte har ett sådant system, kan vi hjälpa till att upprätta ett sådant från början, inklusive alla erforderliga texter, blanketter och allt som ska ingå i ett certifierbart ledningssystem.

Du kan alltid få ett fast pris på det uppdrag du är intresserad av. Hör bara av dig och berätta vad det är du vill ha hjälp med, så har du ett prissatt förslag senast nästa arbetsdag.

Givetvis sker allt vårt arbete under fullständig sekretess och ett sekretessavtal upprättas för varje enskilt uppdrag. Exempel på ett sådant sekretessavtal hittar du under fliken Dokument.

Tveka inte att kontakta oss via något av alternativen på kontaktsidan! 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: